Happy order form
Name (ชื่อผู้สั่ง)       Tel : (เบอร์ติดต่อกลับ)    
Address (ที่อยู่สำหรับจัดส่ง              
             
Im'family Unit Price
Im'Suk
Im' Jang
Im'Jai
  Total
ราคาต่อหน่วย อิ่มสุข (ตัว) อิ่มจัง (ตัว) อิ่มใจ (ตัว)   Quantity Sub Bht.
55         0 0
Remarks : 1. ผลิตจากถุงเท้าใหม่ ใช้สำหรับห้อย, แขวน และตกแต่ง 2. ระบุจำนวน ตามแบบที่ต้องการในช่องด้านบน
                   3. ลาย และสีถุงเท้าไม่สามารถกำหนดได้ แต่จะจัดหาให้ใกล้เคียงกับที่แจ้งไว้
ระบุความต้องการพิเศษ              
Poonsuk doll
Unit Price เดี่ยว คู่รัก ครอบครัว   Total
  ราคาต่อหน่วย (ตัว) (ตัว) (ตัว)   Quantity Sub Bht.
  85         0 0
Remarks : 1. ผลิตจากถุงเท้าใหม่ ใช้สำหรับตั้งโชว์ วางตกแต่ง 2. ระบุจำนวน และแบบที่ต้องการในช่องด้านบน
                   3. ลาย และสีถุงเท้าไม่สามารถกำหนดได้ แต่จะจัดหาให้ใกล้เคียงกับที่แจ้งไว้ / กรณีคู่รักเป็นถุงเท้าขนาดเดียวกัน
                       แต่ถ้าเป็นครอบครัว - ลูก ขนาดจะต่างกัน
ระบุความต้องการพิเศษ              
Safe Doll Unit Price
Ox
Rabbit
Kitty 1
Kitty 2
Total
ราคาต่อหน่วย วัว (ตัว) กระต่าย แมว แมว Quantity Sub Bht.
85         0 0
Remarks : 1. ผลิตจากถุงเท้าใหม่ ใช้สำหรับรองข้อมือเวลาใช้ mouse 2. ระบุจำนวน และแบบที่ต้องการในช่องด้านบน
                   3. ลาย และสีถุงเท้าไม่สามารถกำหนดได้ แต่จะจัดหาให้ใกล้เคียงกับที่แจ้งไว้
ระบุความต้องการพิเศษ              
       
Key Cover
Unit Price   Total
  ราคาต่อหน่วย   Quantity Sub Bht.
  55           0
Remarks : 1. ผลิตจากผ้าสักหลาดสีครีม  ใช้ไหมปักลายด้วยมือ ใช้เป็นที่เก็บกุญแจ 2. ระบุจำนวนด้านบน
ระบุความต้องการพิเศษ              
       
Key Cover
Unit Price   Total
  ราคาต่อหน่วย   Quantity Sub Bht.
  35           0
Remarks : 1. ผลิตจากผ้าสักหลาดสีดำ  ใช้ไหมปักลายด้วยมือ เป็นพวงกุญแจ หรือแขวนตกแต่ง
                   2. ระบุจำนวนที่ต้องการ  3. คละลาย
ระบุความต้องการพิเศษ              
รวมจำนวนสินค้าที่สั่ง 0 ชิ้น 0 บาท ** ไม่รวมค่าจัดส่ง **
** สินค้าจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ แบบธรรมดาอยู่ระหว่าง 20 - 45 บาท / ครั้ง, EMS ด่วนพิเศษ 50 - 80 บาท / ครั้ง